Kiswahili – Karatasi ya Ukweli kuhusu COVID-19

Bonyeza kwenye kiuga (link) hapo chini ili kupakua makala zetu. Kupakua makala zetu zote, bonyeza “Download All.”

Kujikinga/kuzuia maambukizi ya COVID-19 Makala hii inaelezea namna ya kuzuia maambukizi ya COVID-19
Kusuhu COVID-19 Makala hii inaelezea vitu unavyohitaji kufahamu kuhusu COVID-19
Huduma kwa wenye COVID-19 Makala hii inaelezea nini cha kufanya pale utakapopata maambukizi ya COVID-19 au pale utakapohisi umepata maambukizi ya COVID-19.
COVID-19 na ujauzito Hii makala inaelezea mambo ya kufahamu kuhusu COVID-19 kwa wamawa wajawazito na wale wanaopanga/tegemea kuwa wajawazito.
COVID-19 kwa watoto wa miaka 3-6) Makala hii itawasaidia watoto wa miaka 3-6 kuelewa taarifa zote muhimu kuhusu COVID-19
COVID-19 kwa watoto wa miaka 6-12 Makala hii itawasaidia watoto wa miaka 6-12 kuelewa taarifa zote muhimu kuhusu COVID-19
COVID-19 kwa wenye miaka 13-18 Makala hii itawasaidia watoto wa miaka 13-18 kuelewa taarifa zote muhimu kuhusu COVID-19