Tiếng Việt – Tờ thông tin về COVID-19

Nhấp chuột vào những đường liên kết dưới đây để tải các tờ thông tin. Nhấp chuột vào
nút “Tải Xuống Hết” để tải tất cả các tờ thông tin.

Phòng ngừa bệnh COVID-19 Tờ thông này này hướng dẫn bạn cách phòng ngừa sự lây nhiễm của COVID-19
Về bệnh COVID-19 Tờ thông tin này giải thích cho bạn những gì bạn cần biết về COVID-19
Xử lý bệnh COVID-19 Tờ thông tin này hướng dẫn những việc bạn nên làm khi bạn bị nhiễm, hoặc nghi ngờ là bạn đã bị nhiễm, bệnh COVID-19
COVID-19 và việc có thai Tờ thông tin này giải thích COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến bạn ra sao nếu bạn đang có thai, hoặc đang tính đến việc có thai.
COVID-19 cho các bé 3-6 tuổi Tờ thông tin này giúp các bé 3-6 tuổi hiểu những thông tin quan trọng về COVID-19
COVID-19 cho các bé 6-12 tuổi Tờ thông tin này giúp các bé 6-12 tuổi hiểu những thông tin quan trọng về COVID-19
COVID-19 cho các bạn 13-18 tuổi Tờ thông tin này giúp các bạn 13-18 tuổi hiểu những thông tin quan trọng về COVID-19