తెలుగు – COVID-19 ఫాక్ట్ షీట్

మా ఫాక్ట్ షీట్లను డౌన్లోడ్ చేయడానికి క్రింది లింక్లపై క్లిక్ చేయండి. మా అన్ని ఫాక్ట్ షీట్లను డౌన్లోడ్ చేయడానికి, “అన్నీ డౌన్లోడ్ చేయండి” క్లిక్ చేయండి.

కోవిడ్-19 వ్యాప్తిని ఎలా నివారించాలి COVID-19 వ్యాప్తిని మీరు ఎలా నిరోధించవచ్చో ఈ ఫాక్ట్ షీట్ వివరిస్తుంది
కోవిడ్-19 గురించి తెలుసుకోండి COVID-19 గురించి మీరు తెలుసుకోవలసినది ఈ ఫాక్ట్ షీట్ వివరిస్తుంది
కోవిడ్ -19 ను ఎలా నిర్వహించాలి COVID-19 వైరస్ లక్షణాలు ఉంటే, తీసుకోవలసిన జాగర్తలు ఈ ఫాక్ట్ షీట్ వివరిస్తుంది
కోవిడ్-19 మరియు గర్భ సమయం మీరు గర్భవతిగా ఉంటే లేదా గర్భవతి కావాలని ఆలోచిస్తే COVID-19 మిమ్మల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ఈ ఫాక్ట్ షీట్ వివరిస్తుంది
కోవిడ్-19 గురించి 3-6 ఏళ్ళ పిల్లల కి ఈ ఫాక్ట్ షీట్ COVID-19 గురించి 3-6 సంవత్సరాల పిల్లలకు వివరిస్తుంది
కోవిడ్-19 గురించి 6-12 ఏళ్ళ పిల్లల కి ఈ ఫాక్ట్ షీట్ COVID-19 గురించి 6-12 సంవత్సరాల పిల్లలకు వివరిస్తుంది
కోవిడ్-19 గురించి 13-18 ఏళ్ళ పిల్లల కి ఈ ఫాక్ట్ షీట్ COVID-19 గురించి 13-18 సంవత్సరాల పిల్లలకు వివరిస్తుంది