Filipino (Tagalog) – COVID-19 Fact Sheet

Mangyaring mag-click sa mga link sa ibaba upang i-download ang aming mga fact sheet. Upang i-download ang lahat ng aming mga fact sheet, i-click ang “Download All.”

Pag-iwas ng COVID-19 Ang dokumentong ito ay nagpapaliwanag ng mga paraan na nakakatulong sa pag-iwas ng pagkalat ng COVID-19.
Tungkol sa COVID-19 Ang dokumentong ito ay nagpapaliwanag ng mga kailangan nyo pong alamin tungkol sa COVID-19.
Pagpapagamot ng COVID-19 Ang dokumentong ito ay nagpapaliwanag ng mga kailangang gawin kapag ikaw ay may sakit o nahawaan ng COVID-19.
COVID-19 at Pagbubuntis Ang dokumentong ito ay nagpapaliwanag ng mga epekto ng COVID-19 sa mga taong buntis, o sa mga may nais na mabuntis.
COVID-19 para sa 3-6 taong gulang Maaaring ipaliwanag ng dokumentong ito ang mahalagang impormasyon ukol sa COVID-19 para sa mga batang may 3-6 taong gulang.
COVID-19 para sa 6-12 taong gulang Maaaring ipaliwanag ng dokumentong ito ang mahalagang impormasyon ukol sa COVID-19 para sa mga batang may 6-12 taong gulang.
COVID-19 para sa 13-18 taong gulang Maaaring ipaliwanag ng dokumentong ito ang mahalagang impormasyon ukol sa COVID-19 para sa mga taong may 13-18 taong gulang.