Ilonggo – COVID-19 Fact Sheet

Tum-ukon ang mga link sa dalom para ma-download ang tanan nga impormasyon. Para ma-download ang tanan nga impormasyon, tum-ukon ang “Download All.”

Pag-untat sang COVID-19 Ang impormasyon nga ini naga-eksplikar kung paano mabuligan ang pag-untat sang paglapta sang COVID-19
Ang COVID-19 Ang impormasyon nga ini naga-eksplikar kung ano ang mga dapat mo mabal-an sa COVID-19
Ano ang ubrahon kung may ara sang COVID-19 Ang impormasyon nga ini naga-eksplikar kung ano ang dapat ubrahon kung may ara ikaw sang COVID-19, ukon nagasuspetsar nga nalatnan
Ang COVID-19 kag ang pagbusong Ang impormasyon nga ini naga-eksplikar kung paano maapektuhan sang COVID-19 ang imo nga pagbusong, ukon may balak ikaw magbusong
Ang COVID-19 para sa mga may edad 3-6 nga tuig Ang impormasyon nga ini makabulig sa mga may edad 3-6 nga tuig para maintindihan ang COVID-19
Ang COVID-19 para sa mga may edad 6-12 nga tuig Ang impormasyon nga ini makabulig sa mga may edad 6-12 nga tuig para maintindihan ang COVID-19
Ang COVID-19 para sa mga may edad 13-18 nga tuig Ang impormasyon nga ini makabulig sa mga may edad 13-18 nga tuig para maintindihan ang COVID-19